Cennik

Cennik

Konsultacja psychologiczna

180 zł

czas trwania 50 minut


Poradnictwo dla rodziców

180 zł

czas trwania 50 minut


Konsultacja Pary

220 zł

czas trwania 75 minut


Trening umiejętności społecznych – indywidualny

140 zł

czas trwania 60 minut


Trening umiejętności społecznych – grupowy

120 zł

czas trwania 60 minut, minimum 4 osoby


Terapia ręki

140 zł

czas trwania 60 minut


Zajęcia sensoryczne – grupowe

60 zł

czas trwania 60 minut, grupa 6-8 osób


Warsztaty

Podlegają indywidaulanej wycenie, w zależności od długości i ilości osób.