Cennik

Cennik

Konsultacja psychologiczna

160 zł

czas trwania 50 minut


Poradnictwo dla rodziców

160 zł

czas trwania 50 minut


Konsultacja Pary

200 zł

czas trwania 75 minut


Trening umiejętności społecznych – indywidualny

140 zł

czas trwania 60 minut


Trening umiejętności społecznych – grupowy

120 zł

czas trwania 60 minut, minimum 4 osoby


Terapia ręki

130 zł

czas trwania 60 minut


Zajęcia sensoryczne – indywidualne

130 zł

czas trwania 60 minut


Zajęcia sensoryczne – grupowe

60 zł

czas trwania 60 minut, grupa 6-8 osób


Warsztaty

Podlegają indywidaulanej wycenie, w zależności od długości i ilości osób.