Team building

Team building wzajemne wsparcie i zaufanie

Wszelkie formy integracji zespołów sprawiają, że ich członkowie poznają swoje słabe i mocne strony, definiują wzajemne role zespołowe. Wspólne pokonywanie przeszkód i zaliczanie zadań, kształtują umiejętności nawiązania kontaktu z ludźmi, budowania i utrzymywania długotrwałych relacji, rozumienia i akceptowania odmiennych zachowań.

Co oferujemy?

– Wzmocnienie relacji w zespole,

– Rozwinięcie potencjału w zespole

– Polepszenie współpracy między działami

– Zwiększenie poziomu zaufania wśród pracowników

– Oferujemy również konkretnie miejsca na szkolenie i przedstawiamy je klientowi

Dla kogo jest szkolenie?

Warsztaty są dla pracowników jak i dla ich kierowników, dyrektorów i zarządów. Szkolenie buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół, koncentruje się na rozwiązaniach, a nie konfliktach. Rozwija współpracę i pokazuje pracowników z innej strony, aniżeli ta która znamy z biura.