Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty rozwoju osobistego

Pozwalają one na poszerzenie kompetencji: menedżerskich, społecznych oraz handlowych. Warsztaty są przeznaczone dla pracowników, dla których niezbędna jest umiejętność komunikacji asertywnej, zarządzania konfliktami, czasem oraz potencjałem własnym i innych. 

Są one zbiorem zdolności określanych jako społeczne. Istnieje podział na dwie grupy wchodzące w zakres soft skills. Pierwsza dotyczy własnego działania::

  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • samodzielność,
  • zarządzanie czasem własnym i inne.

Drugi obszar odnosi się do relacji z innymi:

  • komunikacji,
  • umiejętności pracy w zespole,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • delegowanie zadań.

Bez pracy nad umiejętnościami miękkimi, budowanie efektywnych zespołów i osobista produktywność, mogą być trudne do osiągnięcia.