Trening Umiejętności Społecznych

TUS – Trening Umiejętności Społecznych jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym. Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Czego uczy TUS?

Kontrola mimiki, tonu głosu, postawy ciała. Adekwatny kontakt wzrokowy. Wybór tematów oraz wspólnych aktywności. Praca nad „pierwszym wrażeniem”, emocje i strategie radzenia sobie z emocjami, komunikacja werbalna i niewerbalna

Trening Umiejętności Społecznych TUS jest dla osób z:

-objawami ze spektrum autyzmu
-niedostosowaniem społecznym
-ADHD
-zaburzeniami więzi
-nieśmiałością
-mutyzmem wybiórczym
-fobią społeczną

Zapisy przez formularz kontaktowy