Wsparcie dla osób dorosłych

Wsparcie dla osób doroslych

  • Trudności życiowe i kryzysy.
  • Nieradzenie sobie ze stresem.
  • Zaniżona samoocena.
  • Brak motywacji do pracy.
  • Problemy ze znalezieniem pracy.
  • Poczucie braku kontroli nad swoimi emocjami.
  • Niedawanie sobie rady z gniewem i złością.

Inne problemy, które nie dają poczucia komfortu życia.