Zajęcia Sensoryczne

Z zajęć sensorycznych korzystają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w których przypadku istnieją wskazania do udziału w terapii. Ale na zajęcia sensoryczne można się wybrać już z niemowlakiem.

Zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna zabawa, dostarczająca optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych, przedsionkowych i propriocepcyjnych, efektem czego jest wytworzenie i zapamiętanie już w pozytywnym kontekście zaburzonych funkcji zmysłowych.

Zajęcia sensoryczne to skuteczny i efektowny sposób na zniwelowanie dysfunkcji w zakresie rozwoju dziecka:

-problemów z nauką
-niechęcią do aktywności fizycznej
-przebodźcowaniem i nadpobudliwością,
-nieprawidłową koordynacja wzrokowo-ruchową
-wybrednością w zakresie żywienia i zapachów

Ćwiczenia sensoryczne dla dzieci mają na celu poznawanie świata za pomocą zmysłów – wzroku, słuchu, węchu i smaku.

Głównym celem zabaw sensorycznych jest optymalne wspieranie rozwoju mózgu, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami, które w każdej chwili przekazują tysiące informacji do mózgu, gdzie są łączone i przetwarzane w celu jak najlepszego zareagowania.

Zajęcia sensoryczne dla dzieci pobudzają nerwy odpowiedzialne za przekazywanie bodźców do mózgu, umożliwiając tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

Integracja sensoryczna zapewnia właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, stymuluje percepcję wzrokową i słuchową, rozwija umiejętności motoryczne, wspomaga rozwój mowy, aktywizuje komunikację dziecka, a także rozwija zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka.

Zapisy przez formularz kontaktowy